Soeverein Films
 Leren van de Geschiedenis


Projecten

“Cowards at Waterloo”?

Momenteel werken wij aan een gedramatiseerde documentaire van 55 minuten over de lotgevallen van een Nederlands-Belgische Brigade tijdens de Waterloo veldtocht (1815); de Brigade Bijlandt. De documentaire zal worden geproduceerd in de stijl van “History Channel” met o.a. afbeeldingen, interviews met experts, bezoeken aan historische locaties en nagespeelde scenes met re-enactors.In de voorbereiding in 2023 hebben we samengewerkt met de Belgische producent en regisseur Laurent Vanderstokken, zie www.laurentvanderstokken.be. Laurent heeft al de nodige ervaring met het maken van documentaires en historische fictie en stelde ons in staat om niet alleen in Nederland maar ook in Vlaanderen te werken. Afgelopen jaar hebben we verder de planning gedaan, de begroting opgesteld, de scouting van de sites, het uitwerken van het script en het aanvragen van subsidies en uitzend- en distributie afspraken met omroepen en media kanalen.

Inmiddels zitten we in de productiefase waarbij wij zijn gaan samen werken met Eendrachtfilms uit Den Bosch, Jan Thijssen en Frits Buijs, o.a. bekend van hun serie "Brabantse Helden". Zij brengen veel ervaring mee en worden verder ondersteund door een team van professionele, audiovisuele technici en cameramensen. Daarnaast beschikken zij over vele goede contacten in de mediawereld. Met deze samenwerking moet het lukken om de productie op een hoog niverau te tillen.

“Soeverein”

Op een lager pitje staat het ultieme project van soeverein TV- en filmproducties, nl. het produceren van een politieke drama serie over de periode 1813-1815 en het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden, met als werktitel “Souverein”. “Hierin staan verschillende historische personages centraal, waaronder Koning Willem I en de Prins van Oranje, politici en diplomaten, met name de Nederlandse gezant Von Gagern,  en een militie soldaat en zijn alter ego; een Hollandse huzaar in Franse dienst. Het centrale thema is een onderzoek naar verschillende aspecten van politiek en militair leiderschap en (on)afhankelijkheid en soevereiniteit.

Tot nu toe is wat onderzoek gedaan en de treatment geschreven. Ook zijn enkele producenten benaderd, waar we veel nuttige feedback van hebben gekregen. Het is duidelijk dat dit project geen doorgang kan vinden zonder een substantieel budget en nauwe samenwerking met een ervaren filmproducent. Wij zijn ons bewust van het ambitieniveau en werken rustig verder aan dit project, stap voor stap. Ook in dit project ziet het er naar uit dat wij blijven samen werken met Eendracht Films. 

Nu de documentaire over de Brigade Bylandt in de maak is, richten we onze blik al op deze productie. In het najaar van 2024 zullen we beginnen met het script verder uit te werken en al wat filmlocaties te verkennen. Dit moet resulteren in een eerste versie van het productieplan en uitgewerkte verhaallijn. In 2025 willen we dan de nodige media en omroepen benaderen en een aanvraag indienen bij het Filmfonds om de pre-production te financieren. Mocht het allemaal lukken, dan kunnen we waarschijnlijk in 2027 de productie doen waarna de serie op z'n vroegst in de tweede helft van 2028 op TV verschijnt. Maar wellicht ben ik daarin nog te optimistisch!