Soeverein Films
 


Projecten

“Cowards at Waterloo”?
Momenteel werken wij aan een gedramatiseerde documentaire van 55 minuten over de lotgevallen van een Nederlands-Belgische Brigade tijdens de Waterloo veldtocht (1815); de Brigade Bijlandt.
De documentaire zal worden geproduceerd in de stijl van “History Channel” met o.a. afbeeldingen, interviews met experts, bezoeken aan historische locaties en nagespeelde scenes met re-enactors.
Hiertoe werken we samen met de Belgische producent en regisseur Laurent Vanderstokken, zie www.laurentvanderstokken.be.
Laurent heeft al de nodige ervaring met het maken van documentaires en historische fictie en stelt ons in staat om niet alleen in Nederland maar ook in Vlaanderen te werken.
De planning is om alles goed voor te bereiden in 2023, inclusief het volledige script en uitzend- en distributie afspraken met omroepen en media kanalen. Daarna volgt alle productiewerk in 2024, waaronder opnamen met re-enactors op locatie in Belgie in juni 2024. Tenslotte zal in Q3 van 2024 worden begonnen met de post-production. Teasers dienen klaar te zijn voor December 2023, waarna de volledige documentaire klaar moet zijn voor uitzending in juni 2025, wanneer het 210 jarige jubileum van Waterloo wordt herdacht.

“Soeverein”
Op een lager pitje staat het ultieme project van soeverein TV- en filmproducties, nl. het produceren van een politieke drama serie over de periode 1813-1815 en het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden, met als werktitel “Souverein”. “Hierin staan verschillende historische personages centraal, waaronder Koning Willem I en de Prins van Oranje, politici en diplomaten en een militie soldaat en zijn alter ego; een Hollandse huzaar in Franse dienst. Het centrale thema is leiderschap en (on)afhankelijkheid.
Tot nu toe is wat onderzoek gedaan en de treatment geschreven. Ook zijn enkele producenten benaderd, waar we veel nuttige feedback van hebben gekregen. Het is duidelijk dat dit project geen doorgang kan vinden zonder een substantieel budget en nauwe samenwerking met een ervaren filmproducent. Wij zijn ons bewust van het ambitieniveau en werken rustig verder aan dit project, stap voor stap.